Η εταιρία μας «Professional Cleaning» μπορεί να παρέχει ακόμη:

 • Τεχνική Υποστήριξη
 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μέσης και χαμηλής τάσης
 • Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Γεννήτριες)
 • Δίκτυα ίδρυσης και αποχέτευσης
 • Συντήρηση ανελκυστήρων
 • Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων και αεραγωγών
 • Εγκατάσταση φυσικού αερίου
 • Συστήματα πυρόσβεσης και πυρασφάλειας
 • BMS
 • Μελέτη και Κατασκευή Χώρων
 • Αρχιτεκτονικές μελέτες
 • Παροχή υπηρεσιών (Αρχιτέκτονα – Πολιτικού Μηχανικού – Μηχανολόγου Μηχανικού)
 • Διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (κτιρίων, καταστημάτων, γραφείων)
 • Προσόψεις κτιρίων
 • Εσωτερικά χωρίσματα – Αλουμινοκατασκευές
 • Ψευδοροφές – Γυψοσανίδες
 • Δάπεδα
 • Κατασκευές